Dekker belooft kinderen en jongvolwassenen op Nederlandse markt te beschermen

Sander Dekker

De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft in reactie op de bezorgdheid van een parlementslid gezegd dat de regering zich zal concentreren op de bescherming van kinderen en jonge volwassenen tegen gokgerelateerde schade wanneer de legale igamingmarkt van het land wordt opengesteld.

Nederland zal de gereguleerde markt op 1 oktober openen, nadat de start ervan verschillende keren was uitgesteld. Dekker bevestigde vorige maand het laatste uitstel van de opening van de markt, waarbij de wetten die de markt reguleren nu vanaf 1 april van kracht moeten worden.

In de aanloop naar de opening van de markt beantwoordde Dekker een reeks vragen van parlementslid Stieneke van der Graff, die vooral betrekking hadden op de bescherming van spelers – met name jongeren – wanneer de markt wordt opengesteld.

Van der Graff stelde een vraag over artikel 7.2 van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA), dat verwijst naar de manier waarop bepaalde artikelen in de wet op verschillende momenten kunnen worden geïmplementeerd als de regering dat nodig acht.

Het parlementslid vroeg of dit zou worden toegepast om artikel 6.2, onderdeel B, in werking te laten treden. In dit onderdeel van de wet wordt bepaald dat reclame niet gericht mag zijn op personen van 24 jaar of jonger.

In antwoord hierop zei Dekker dat, aangezien vergunninghouders er in het kader van hun vergunningplicht voor moeten zorgen dat advertenties niet op kinderen of jongvolwassenen zijn gericht, het niet nodig is dit onderdeel van de wet in een eerder stadium in te voeren.

“Vergunninghouders mogen hun reclame niet op minderjarigen richten”, aldus Dekker. “Voor vergunninghouders die kansspelen aanbieden geldt dat zij geen reclame mogen voeren die zich richt op jongvolwassenen. Eerdere inwerkingtreding van artikel 6.2. van de wet is daarom niet nodig.”

Daarnaast vroeg Van der Graff zich af of de huidige beperkingen om bepaalde kansspelreclames voor 21.00 uur op televisie te laten verschijnen, blijven bestaan. Dekker zei dat deze eis, die in november 2020 wet werd, zou blijven en zou gelden voor alle vergunninghouders wanneer de markt van start gaat.

“Voor kansspelen met een hoger risico is het verboden om reclames hiervoor tussen 6.00 en 21.00 uur op televisie uit te zenden”, zei Dekker. “Voor andere kansspelen geldt dit verbod tussen 6.00 en 19.00 uur.”

Met betrekking tot het hulpaanbod voor mensen die wel kampen met gokproblemen, vroeg van der Graff of de overheid bij de ontwikkeling van haar ondersteuningsmogelijkheden wil overwegen samen te werken met mensen die hierin gespecialiseerd zijn.

Dekker zei dat het voorgestelde verslavingspreventiebeleid in de wet tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van verslavingspreventie en -zorg.

Hij voegde eraan toe dat vergunninghouders verplicht zullen worden een beleid te voeren om klanten te helpen verslavingsproblemen te voorkomen en steun te bieden aan mensen die met deze problemen kampen.

“Om voldoende aan te kunnen sluiten bij het Nederlandse systeem van verslavingszorg is het noodzakelijk dat de vergunninghouder een deskundige organisatie inschakelt bij het samenstellen van informatie over verslavingspreventie”, aldus Dekker.

“Dit zal de kwaliteit van de informatie ten goede komen en het belang van de speler om deze te beschermen tegen gokverslaving bewaken.”